XXI OLIMPÍADA MATEMÀTICA. FASE COMARCAL GANDIA-VALÈNCIA-PATERNA-GODELLA

Problema nº 1: SEPTILANDIA

Septilandia és un país molt particular pel que fa a les monedes. La moneda oficial és l’eurilondio i les úniques monedes de què disposen són les de 7 i 10 eurilondios. A c

ausa de la seua llarga experiència, els septimanos tenen una extraordinària habilitat per a fer els seus pagaments amb només els valors d’estes dos monedes. Per exemple, per a pagar l’entrada al cine que costa 6 eurilondios paguen amb dos de deu i li tornen dos de set (2×10 – 2×7 = 20 – 14 = 6)
Quines monedes caldria usar per a pagar un menjar que costara 8 eurilondios? I si costara 9? I un periòdic de 2 eurilondios? I un viatge de 269 eurilondios?

Problema nº 1: SEPTILANDIA

Septilandia es un país muy particular con respecto a las monedas. La moneda oficial es el eurilondio y las únicas monedas de que disponen son las de 7 y 10 eurilondios. Debido a su larga experiencia, los septimanos tienen una extraordinaria habilidad para hacer sus pagos con sólo los valores de estas dos monedas. Por ejemplo, para pagar la entrada al cine que cuesta 6 eurilondios pagan con dos de diez y les devuelven dos de siete (2×10 – 2×7 = 20-14 = 6)
¿Qué monedas habría que usar para pagar una comida que costara 8 eurilondios? Y si costara 9? Y un periódico de 2 eurilondios? ¿Y un viaje de 269 eurilondios?